امروز دوشنبه 25 شهریور 1398
digital-english.cloob24.com
0
 

 

translated by Dr.M.Jafari 

ای ایران ای مرز پر گهر

Oh, Iran, the Resourceful territory/land

ای خاکت سرچشمه هنر

Your soil full (resourceful)of Art

دور از تو اندیشه بدان

Be far from you ,the evil thoughts

پاینده مانی و جاودان

Remain eternal for ever

ای … دشمن ارتو سنگ خاره ای من آهنم

Oh foe, if you resemble a hard rock, I am the steadfast Iron

جان من فدای خاک پاک میهنم

My whole life be devoted to my pious Land

مهر تو چون شد پیشه ام

Loving you has become my work/job

دور از تو نیست اندیشه ام

My all thoughts are never   far from you

در راه تو، کی ارزشی دارد این جان ما

This life ,in your path, has no value

پاینده باد خاک ایران ما 

Be eternal our Iran’s soil for keeps 

سنگ کوهت دُر و گوهر است

The rock of your mountain is the gold and pearl 

خاک دشتت بهتر از زر است

 yoru plain soil is better than the precious gold

مهرت از دل کی برون کنم

Your love is impossible to extract from me

برگو بی مهر تو چون کنم

Tell what I am up to do without holding your love

تا … گردش جهان و دور آسمان بپاست

 till eternal universe  & skies going

نور ایزدی همیشه رهنمای ماست

The God's light  is always guiding us

مهر تو چون شد پیشه ام

Loving you has become my job

دور از تو نیست، اندیشه ام

My all thoughts are never   far from you

در راه تو، کی ارزشی دارد اين جان ما

This life ,in your path, has no value

پاینده باد خاک ايران ما

Be eternal our Iran’s soil for keeps 

ایران ای خرم بهشت من 

Oh, Iran, my stunning paradise

روشن از تو سرنوشت من

My whole bright destiny comes from you 

گر آتش بارد به پیکرم

If fires raid on my body 

جز مهرت بر دل نپرورم

I will hug /hold nothing but your love 

از … آب و خاک و مهر تو سرشته شد دلم

All my being rooted from your water,soil and love 

مهرت ار برون رود چه می شود دلم 

My heart can’t live if your love flies away

مهر تو چون، شد پیشه ام

Your love has become a part of my job

دور از تو نیست، انديشه ام 

My thought can’t fly away from you

در راه تو، کی ارزشی دارد اين جان ما 

Our lives are nothing in your path

پاینده باد خاک ایران ما

Be steadfast and eternal our IRAN

 

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه